Onze school

Daltononderwijs
Ieder kind heeft een eigen tempo, een eigen niveau en een heel eigen behoefte aan begeleiding en sturing. Om elk individueel kind tot zijn recht te laten komen hebben wij de kwaliteiten van het kind hard nodig. Samenwerken, zelfstandigheid, keuzevrijheid, reflectie en daarin zelf verantwoordelijkheid nemen zijn onmisbare bouwstenen om dit te realiseren. Daarbij is het kind de maat der dingen: het krijgt niet meer vrijheid dan het aankan, niet meer verantwoordelijkheid dan het dragen kan. We werken er wel naar toe dat deze persoonlijke grens steeds iets verder opschuift.
 
Identiteit
Onze school is een oecumenische basisschool waar kinderen met elkaars levensbeschouwing en godsdienst in aanraking komen. We zijn open en belangstellend naar elke levensovertuiging, hebben respect voor elkaars godsdienst en proberen die houding ook bij de kinderen te stimuleren. Middels de methode 'Trefwoord', proberen we vanuit een christelijke levensovertuiging de kinderen respect, begrip en verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen, voor elkaar en voor alles om hen heen. Bovendien geeft de methode ons aanknopingspunten voor de oriëntatie op jezelf en de wereld, actief burgerschap en sociale integratie en in de begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Iedere groep heeft een aantal keer per jaar een gezamenlijke viering in de hal van de school. Daarnaast vieren wij Kerstmis en Pasen.

Brede school Oosterbeek-Laag
Op 3 februari 2006 is Brede School Oosterbeek-Laag officieel geopend. Onder één nieuw dak met onze vertrouwde buren van openbare basisschool de Marlijn en onze partners van buitenschoolse opvang Koningskinderen en peuterspeelzaal Dol-fijn. De Mariënborn maakt deel uit van de Stichting Flores Onderwijs. Onder deze stichting vallen 40 basisscholen, verdeeld over Arnhem, Oosterbeek en Doorwerth. Ons gebouw is licht en vrolijk van kleur. De openheid en transparantie die we willen overdragen aan de kinderen, komt ook in de vormgeving van het gebouw tot uiting. Geen donkere onoverzichtelijke hoekjes. Het vele glas haalt het licht naar binnen.

 

Facebook