VOBO / AC

VOBO
De ouderbijdrage, die jaarlijks wordt ontvangen voor extra activiteiten, wordt geïnd en beheerd door de Vereniging voor Oecumenisch Basisonderwijs Oosterbeek (VOBO).
Door het betalen van de ouderbijdrage worden ouders/verzorgers automatisch lid van deze vereniging. Jaarlijks organiseert zij een ledenvergadering waarin inzage wordt gegeven in de financiën van de vereniging.
 
Aangezien de VOBO de ouderbijdrage in samenwerking met de AC beheert en uitgeeft, is er besloten om met ingang van schooljaar 2017/2018 het VOBO bestuur te vormen uit AC leden. 
 
Het bestuur bestaat uit:
Judith Sonneveld (Voorzitter)
Liesbeth Roorda (penningmeester)
Nicolette Post
Marleen Foekens
Ingrid Noorman

AC
Extra activiteiten naast de les zijn voor leerlingen een waardevolle aanvulling op het reguliere programma van school. De Activiteiten Commissie (AC) maakt dit mogelijk.  De AC bestaat uit een leerkracht en meerdere ouders.

Hoofdtaken
De belangrijkste hoofdtaken van de AC zijn:
  1. Door het mede-organiseren van activiteiten de leerlingen een leuke tijd op school geven.
  2. Financieel beheer van de jaarlijkse ouderbijdrage.
  3. Bevordering van contact tussen het team en ouders/verzorgers.
Jaarlijkse activiteiten voor leerlingen en team 
  • Schoolreisje of schooluitje, het ene jaar een schoolreisje verder weg met de bus en het jaar daarop een schooluitje in de nabije omgeving met eigen vervoer.
  • Sinterklaasfeest
  • Sponsorloop
  • Rondleiding Airborne begraafplaats voor groep 5, als voorbereiding op de eerste keer bloemleggen tijdens de jaarlijkse herdenking in september.
Jaarlijkse activiteit voor leerlingen, ouders/verzorgers en team
Daarnaast is er elk jaar een activiteit waar speciaal ouders/verzorgers van harte welkom zijn. Zoals een zomerfeest, een oktoberfeest of een borrel bij de kerstviering. Het is elk jaar een verrassing wat de activiteitencommissie organiseert!

Ondersteunende acties
Soms organiseert het team activiteiten waar de AC alleen het eten en/of drinken voor regelt. Denk aan: sportdagen, Palmpasen en carnaval. In april krijgen de leerlingen van groep 8 tijdens de eindtoets basisonderwijs (Cito) een 'aanmoedigingspakketje'. En als de kinderen bij zomerse temperaturen tussendoor wel wat verkoeling kunnen gebruiken trakteert de AC op een waterijsje.

Contact
Heb je een idee voor of wil je meehelpen tijdens een activiteit? Laat het ons weten! Ook vragen of opmerkingen kun je kwijt bij de leden persoonlijk of via e-mail: acmarienborn@gmail.com

Huishoudelijk regelement AC