VOBO / AC

VOBO
De ouderbijdrage, die jaarlijks wordt ontvangen voor extra activiteiten, wordt geïnd en beheerd door de Vereniging voor Oecumenisch Basisonderwijs Oosterbeek (VOBO).
Door het betalen van de ouderbijdrage worden ouders/verzorgers automatisch lid van deze vereniging. Jaarlijks organiseert zij een ledenvergadering waarin inzage wordt gegeven in de financiën van de vereniging.
 
Aangezien de VOBO de ouderbijdrage in samenwerking met de AC beheert en uitgeeft, is er besloten om met ingang van schooljaar 2017/2018 het VOBO bestuur te vormen uit AC leden. 
 
Het bestuur bestaat uit:
Judith Sonneveld (Voorzitter)
Liesbeth Roorda (penningmeester)
Nicolette Post
Marleen Foekens
Ingrid Noorman

Activiteitencomissie
De Activiteitencomissie heeft hun activiteiten verantwoord in onderstaande flyer. 
Flyer Activiteitencomissie


Contact
Heb je een idee voor of wil je meehelpen tijdens een activiteit? Laat het ons weten! Ook vragen of opmerkingen kun je kwijt bij de leden persoonlijk of via e-mail: acmarienborn@gmail.com

Huishoudelijk regelement AC
Facebook